RAMAZAN GELDİ

 

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur’ân’ın indirildiği aydır. Sizden her kim bu ayda bulunursa oruç tutsun” (Bakara, 2/185)

“Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düşmüş bulunmaktadır. Bu ay içerisinde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi vardır. Bu ayda Allah, gündüzleri oruç tutmanızı farz kıldı, ben de bu ayın gecelerinde teravih namazını size sünnet kıldım. Bu ayda gönüllü olarak bir iyilik yapan, başka zamanlarda bir farzı yerine getirmiş gibi sevap kazanır. Bu ayda bir farzı yerine getiren kimse de, başka aylarda yetmiş farzı yerine getirmiş gibi (mükâfat almış) olur. Ramazan sabır ayıdır, sabrın ve yardımlaşmanın mükâfâtı ise cennettir. Ramazan bereket ayıdır, müminin rızkının çoğaldığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluya iftar ettirirse, onun bu davranışı günahlarının bağışlanmasına, cehennemden kurtuluşuna ve iftar ettirdiği kimsenin tuttuğu orucun sevabından pay almasına vesile olur. Oruç tutan kimsenin sevabından da bir şey eksilmez” (Mişkâtü’l-Mesâbih, Hadis No: 19)

Ramazan temizlik, yanmak ve kesinlik manalarına gelir. Bunlardan maksat da günahların yanması ve bu sayede kulun Allah’a daha da yakın olmasıdır. Ramazan rahmet ayıdır, mağfiret (bağışlanma, affa uğrama) ayıdır. Allah’ın rahmetinin, mağfiretinin, feyiz ve bereketinin taştığı, bütün mü’minleri kuşattığı bir aydır. Bağışlanma mevsimidir. Bu ayda Allah Teâla rahmetiyle insanları kuşatır, günahlarını bağışlar. O’na açılan samimi eller kesinlikle boş çevrilmez. O’na yapılan ihlasane dualar asla reddedilmez.

Ramazan, İslam’da ayların en değerlisidir. İslam’ın beş temel şartından biri olan oruç da bu ayda gerçekleşir. Bunun yanında Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamıştır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içinde bulunmaktadır. Yine bu ayda teravih namazı kılınır, fıtır sadakası bu ayda verilir. Evet, bu ay Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı ilâhi kazançların çok olduğu mübarek bir aydır. Ramazan ayı Müslümanlar için dini duyguların coştuğu, yardımlaşmanın doruğa çıktığı, Cehennem kapılarının kapanıp, Cennet kapılarının açıldığı mübarek bir aydır.

Ramazan ayı maddî ve manevî bereketleriyle mübarek evet Ramazan ibadet, rahmet ve mağfiret ayıdır. Bereketi bol, hayrı çok olan bir aydır. Bu ay, yardım, bağış ve ihsan ayıdır; bir yıllık maddî ve manevî kirlerden temizleneceğimiz, ruhen büyüyüp bedenen küçüleceğimiz ay, kusur ve günahlarımızdan tövbe edip c.hakka yaklaştığımız ay. Maddî ve manevî terbiye ayıdır.

 Değerli okuyucular

Ramazan, Kur’ân-ı Kerim’in nâzil olduğu ay olması münasebetiyle, mübarek bir aydır. Kur’an, Müslümanların hidayet rehberidir. O okunmasıyla ibadet olunan ilahi kelamdır. Öyleyse bu ayda Kur’ân’ı daha çok okuyup anlamaya ve yaşamaya çalışalım.

 Ramazan sabır ve şükür ayıdır. Oruç tutmak suretiyle hem nefsimizi sabırla terbiye etmiş oluruz; hem de Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere karşı yapılacak şükür borucumuzu ifa etmiş oluruz.

 Oruç, iyi bir irade terbiyesidir. İnsanlara iyi huylar ve ahlak güzelliği sağlar, insanı olgunlaştırır. Oruç, aynı zamanda müslümanı günah işlemekten ve cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır. Acıma duygusunu geliştirir, sağlığımızın korunmasına yardımcıdır, nimetlerin değerini bildirir, olaylar karşısında sabırlı olmayı öğretir, ibadete riya ve gösteriş bulaşmaz.
    Yüce Allah bir hadis-i kudsîde "Oruç benim içindir, o'nun mükâfatını da ben veririm" buyurmuştur (Müslim, Siyam;3     Oruç tutanlar için özel bir cennetin hazır olduğunu ve bu cennete reyyan adının verildiğini, Oruçlu için iki sevinç olduğunu. Biri iftar ettiğinde, diğeri de Allah’a kavuştuğunda, Teravih namazı kılmanın sevabına inanarak ve mükâfatını yalnızca Allah’tan bekleyerek ibadet etmenin geçmiş günahlarımızı affettireceğini, oruç sebebiyle ağzımızda bir koku o Allah katında misk kokusundan daha hoş kabul edildiğini, Şeytanlar bu ayda zincirlere vurularak bağlandığını bizlere s.av. müjdelemiştir.

 Ramazan ayında tutulan oruç, insanın beden ve ruh sağlığına, toplum hayatına sayısız faydalar sağlayan önemli bir ibadettir. İnsanı sürekli tahrik eden, kötülüklere sürükleyen nefsanî ve şeytani duyguların dizginlenmesi ve terbiye edilmesine nefsi zapt rab altına almasına vesile olur. İhtiyaç sahiplerinin haline vakıf olur.

Mübarek Ramazan ayında oruç, iftar, sahur, teravih, vaaz, mukabele, sadaka-i fıtır, itikâf vb ibadetleri hakkıyla yerine getirerek ebedi hayatı kazanalım.

   Ramazan ayından sadece mideye değil gözümüze, kulağımıza, elimize, ayağımıza ve dilimize de tutmalıyız. Ramazan ayının bir eğlence, iftarları güveç, pide, gecelerini şarkı, türkü, eğlence ayı haline getirilirse şu ikazdan kurtulamaz: “Nice oruç tutan vardır ki, aç ve susuz kalmaktan başka eline bir şey geçmez.” (İbn Mâce, Sıyam, 21)

 Evet, Ramazan ayının eğlence ayı değil, ibadet ayıdır. Bu vesile ile birbirimize dua ve mağfiret dileyelim, toplumsal dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberlik duygularını zirve taşıyalım.

Müslümanlar olarak bu mübarek ayda, İslâm’ın beş şartından birisi olan oruç ibadetini tam olarak yerine getirmek için maddî ve manevî olarak güzelce hazırlanmalı, huzurlu, mutlu ve sevgi dolu bir Ramazan ayı yaşamaya çalışmalıyız.

Yazımı yine Peygamber Efendimiz (sas)’in bir hadis-i şerifi ile noktalayayım:

“Kim inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (El-Buharî, Savm:7)

Önceki ve Sonraki Yazılar