Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Yeni Kararlar

Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Yeni Kararlar

Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Yeni Kararlar

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile, İlçemiz İnönü Caddesinde bulunan eski Belediye binası hizasından başlayan ve Eski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasına kadar olan güzergahtaki tek şeritli yolun 02 Mart 2021 tarihinden itibaren  Pazartesi, Salı, Cuma günleri 10:00-16:00 saatleri arasında geçici süreliğine araç trafiğine kapatılması ,cadde üzerindeki yaya trafiğinin Emniyet Müdürlüğü tarafından takip edilmesi ve caddenin yayalar tarafından keyfi kullanımının engellenmesine ve konu ile ilgili gerekli çalışmaların ve kontrollerin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ivedilikle planlanması /uygulanması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verildi.

Diğer kararlar ise şu şekilde;

 

İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI

 

KARAR NO           : 52

KARAR TARİHİ  : 02.03.2021

 

GÜNDEM: Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler

 

               İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ramazan KURTYEMEZ başkanlığında 02.03.2021 Salı   günü saat 01:30’da  yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

           

            Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayı sonundan itibaren uygulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ciddi bir düşüş yaşanmış olmakla birlikte bazı illerimizde halen istenilen seviyelere kadar gelinemediği kamuoyunun malumudur.

 

            Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların, belirlenen kriterlere göre salgının il bazlı seyri göz önünde bulundurularak 1 Mart sonrası süreçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştırılmış ve vatandaşlarımıza duyurulmuştu. 1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de ise; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

 

            Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;

 

            Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir.

 

Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 

                                                 Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

 

                                                 Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

 

                                                 Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

 

                                                 Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

 

            Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiş ve Ek-1’de yer alan tabloda gösterilmiştir.

 

            İlçemiz, Risk Gruplarına Göre Alınacak yeni Tedbirler kapsamında, Çok Yüksek Risk Grubunda yer aldığı için, virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca Alınan Karar Gereğince;

 

 

 

            1-Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma

ısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

 

            2-Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, Hafta sonlarında ise; Cuma 21.00- Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına,

            Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamasına,          

            3-Önceki  kararlarımızda düzenlenen 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süresinin; 3 saatten 4 saate yükseltilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizin ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği şeklinde yeniden düzenlenmesine,

 

            4-Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

 

            5-İlçemizdeki yeme içme yerlerinin, (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmesine, ayrıca işyeri içerisinde hizmet sunulmamasına,

 

            6-Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin, yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmasına devam edilmesine,

 

            7-Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilmesine,

 

            8-Yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ertelenmesine,

 

            9-Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            10-Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine,

 

            11-2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma usul ve saatleri tüm Türkiye’de normale döndürülmüş olup, ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre uygulamalara devam edilmesine, İlçemizdeki Kamu Kurum ve kuruluşlarının, mesai saatlerinin 8.00-12.00/13.00-17.00 saatleri olarak belirlenmesine,

 

             Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulamaya konulmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci  Maddesi gereğince 3436 TL, Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 427 TL, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince“2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükümleri gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanmasına,

 

            Kurulca; Uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili Kurum ve Kuruluşlara iletilmesine, konuyla ilgili yapılan faaliyetlerin rapor halinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuza sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Bu haber toplam 6720 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
4 Yorum